"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
28 ส.ค. 2563
2 บทลงโทษกรณีไม่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
25 ส.ค. 2563
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาศาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
20
21 ส.ค. 2563
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
14
19 ส.ค. 2563
5 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
11 ส.ค. 2563
6 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
33
16 ก.ค. 2563
7 ประกาศแบบรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
13 ก.ค. 2563
8 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
30 มิ.ย. 2563
9 ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาศที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
26 มิ.ย. 2563
10 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
01 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12