"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกนกทราย"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาศที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
26 มิ.ย. 2563
2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
01 มิ.ย. 2563
3 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
29 พ.ค. 2563
4 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
29 พ.ค. 2563
5 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
29 พ.ค. 2563
6 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
29 พ.ค. 2563
7 อัตราภาษีที่จัดเก็บ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
29 พ.ค. 2563
8 ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขและแมว ดาวน์โหลดเอกสาร
8
27 พ.ค. 2563
9 ประกาศบัญชีรายชื่อผูัได้รับการช่วยเหลือ(ถุงยังชีพ) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
13 พ.ค. 2563
10 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ..2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
28 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11